Dózsa György (1470 k. - 1514.)   

Az 1514-es parasztfelkelésbe torkollott keresztes hadjárat katonai vezetője.

 

Dózsa György 1470. körül Dálnokon (község Romániában, Székelyföldön Kovászna megyében) született (születésének idejéről pontos dátum nem maradt fenn). Székely köznemesi származású volt, innen a másik neve "Székely" György. Mindig a katonai pálya vonzotta, így katonának állt. Több végvárban is szolgálhatott, az 1513-as török elleni hadjáratban, mint Szapolyai János erdélyi vajda lovaskapitánya vett részt. A hadjárat után Nándorfehérváron szolgált lovaskapitányként.

1514. április 9-én kihirdették a törökök elleni keresztes hadjáratot, melynek élére Dózsa Györgyöt nevezték ki. A parasztokból toborzott sereg szívesen követi őt, ám a nemesség igyekszik visszatartani parasztjait a nyári idénymunkára való tekeintettel, illetve a feltűnően nagy létszámú parasztseregtől való félelmében. Május közepén Bakócz Tamás érsek először felfüggesztette a toborzást (ekkor már mintegy 40.000 fős sereg gyűlt össze), majd feloszlatta a keresztes hadat. A parasztsereg feloszlatását Dózsa György nem hajtja végre és ragaszkodik eredeti elképzeléséhez, hogy Szapolyai János erdélyi vajda hadaival közösen meg kell támadni a törököket. A parasztsereg azonban összetűzésbe keveredik a nemességgel Mezőtúrnál, majd Báthori István temesi ispán rajtaüt Dózsa előőrsén Apátfalvánál. Válaszul Dózsa György serege rágyújtja a nagylaki kastélyt a diadalukat ünneplő nemesekre és kivégzik a csanádi püspököt és néhány környékbeli földesurat. Ezzel kitör a parasztháború. A parasztsereg nem engedelmeskedik II. Ulászló király felszólító leveleinek, több várat elfoglalnak és június 13-án ostrom alá veszik Temesvárt. A vár bevétele kudarcba fulladt, a vár védőinek megsegítésére érkező Szapolyai János vezette felmentő sereg július 15-én döntő csatában legyőzi Dózsa seregét (Dózsa sebesülten fogságba kerül). A nemesség példát statuál, és 1514. július 20-án Dózsát kegyetlen módon kivégzik. 

Derkovits: Dózsa a tüzes trónon A korabeli feljegyzések szerint tüzes vassal (a monda szerint tüzes trónon) megkoronázták, aztán testét négyfelé vágták (saját katonái fogaikkal széttépték) és bitófára függesztették. A Dózsa György kivégzésére használt vaskorona a kolozsvári levéltárban, majd az Erdélyi Múzeumban volt látható, bár hitelessége bizonytalan. 

Dózsa György személye a későbbi korokban az elnyomó nemesi hatalom elleni harc jelképévé vált (bár maga is nemesi származású volt) és a művészetben számos alkotás őrzi emlékét, illetve rengeteg utca, közterület, iskola, társadalmi szervezet, sportegyesület kapta a nevét.

Derkovits: Dózsa a várfokon

 

 

Iskolánk 1961-ben vette fel a Dózsa György nevet.

Kiss István: Dózsa György emlékmű (1961)

 

 

 

Oldalmenü

Kövess minket a Facebookon is  ...

Diavetítő
Naptár
Szavazás
Mi a véleményed a honlapról?
Jó ötlet volt a létrehozása.
Örülök,hogy nekünk is van honlapunk.
Tetszik az új formája és a tartalma.
A tartalmát lehetne gyakrabban frissíteni.
Nem igazán tetszik, nekem közömbös.